ExESS Функции

Запознайте се с ExESS

ExESS®    е едниственият на българския пазар софтуер, който предоставя цялостно решение за създаване и разпространение на информационни листове за безопасност (ИЛБ). Изграден по технологията Microsoft.NET, нашият продукт е удобен за инсталация и използване на единични работни станции, в големи корпоративни мрежи, както и достъпен чрез облак. 

Шаблони

ExESS  предоставя многоезични шаблони за ИЛБ, Етикети, Инструкции за безопасност и други. Всички те са напълно съвместими с местните и международни законови регулации. Към момента са налични ИЛБ/SDS шаблони за следните региони:
 • Азия: Филипини, Индонезия, Виетнам, Малайзия, Тайланд, Тайван, Сингапур, Ю. Корея, Китай, Япония, Русия
 • Австралия: Нова Зеландия, Австралия
 • Северна Америка: САЩ, Канада, Мексико
 • Южна Америка: Бразилия, Аржентина
 • Европейски съюз
 • Организация на обединените нации

Регулационни калкулатори

В системата на ExESS са внедрени следните функции:
 • Калкулатори за класификация на вещества и смеси съгласно Глобалната Хармонизирана Система GHS. GHS/CLP/DPD; GHS за ООН, САЩ, Япония, Южна Корея; в САЩ и Канада, насоките на OSHA и ANSI и други
 • Класификациите на транспорта включват: ADR/RID/ADN, DOT, ICAO, IMDG, UN RTDG, RES420 .
 • Специфични за всяка държава класификации като австрийската VbF, германската BetrSichV, Störfallverordnung и WGK, VOCs за ЕС, САЩ и Швейцария VOCV, както и датски MAL и САЩ
 • Оценките на NFPA и HMIS
 • Гранични стойности на професионална експозиция и биологичните гранични стойности, SEVESO и други.


Анализ на класификацията

Анализът на класификацията показва цялостните изчисления, използваните данни и източника, които водят до крайния резултат.

Отчети

Софтуерът притежава много лесна за употреба платформа за формулиране и дизайн на отчети, изградена на MS Word и MS Excel. Наличните шаблони за отчети могат да бъдат модифицирани, както и могат да се създават нови шаблони. 

Фразеологични библиотеки и пиктограми

В системата на ExESS са внедрени над 20 хиляди утвърдени индустриални фрази и фрагменти на над 50 езика, както и над 500 пиктограми . Софтуерът предлага опции за лицензиране на фрази на трети страни за SDS/MSDS и eSDS на до 30 езика , както и лесно прехвърляне и извеждане на собствени клиентски библиотеки с фрази, данни и шаблони на XML, txt, Excel и други формати.

Управление на данни

 • Системи за управление, редакция и оптимизиране на екрани и свойства
 • Свойства за добавяне и редактиране на нови полета
 • Над 100 дефинирани семейни продукта
 • Готови скриптове 
 • Анализ на пропуските
 • Функции за търсене в Google
 • Функции за наследяване и актуализиране на семейни данни
 • Проследяване на всички промените и одит


Обновяване

Автоматизирани процеси по обновяване на версията.

Предупреждения

Софтуерът показва съобщения за грешки, липсващи преводи, несъответстващи класификации и други предупреждения в процеса по създаване на информационни листове за безопасност.

Търсене