За нас

Компанията

ILB.BG

ILB.BG е млада и бързо развиваща се компания, основана през 2015 г. в гр. Русе, България.

Ние сме официалния оторизиран дистрибутор за България на софтуер ExESS, разработен от
Lisam Systems, Белгия. Основното му предназначение е създаване и разпространение на документи, съвместими с Регламенти REACH, CLP, GHS, SEVESO, ADR и всяко друго законодателство в сила в целия свят. 

Софтуерът съдържа многоезични фрази от различни регламенти, всички вещества от Приложение VI на Регламент CLP с техните хармонизирани класификации, автоматично изчислява класификацията по CLP, GHS, всички видове транспорт, генерира UFI кодове, ИЛБ, PCN досиета и етикети на повече от 50 езика.

Документите, разработени със софтуер ExESS отговарят на всички регулаторни изисквания и са с високо качество на най-добрата цена.

Екипът

Иванка Мозокова - Управител

Ваня е собственик и управител на компанията. Притежава дългогодишен опит в изготвянето на информационни листове за безопасност (ИЛБ). Занимава се с изготвяне на документация в индустрията още отпреди законовото въвеждане и изискване за ИЛБ.

Нашите специалисти

Свържете се с нас

гр. Русе, ул. Никола Вапцаров 15
Търсене