Разширено цифрово решение за разпространение на ИЛБ

Вие сте доставчик на химикали или потребител надолу по веригата? Тогава PubliChem е създаден за вас! 

PubliChem обхваща разпределението, управлението и архивирането на Вашите информационни листове за безопасност и документи за безопасност в съответствие със световните регулаторни стандарти. PubliChem е цялостно решение, което ще Ви помогне да управлявате и разпространявате Вашите документи за безопасност чрез стриктно спазване на нормативните изисквания и постигане удовлетвореност на клиентите.

Автоматизация

PubliChem обхваща разпространението на вашите ИЛБ чрез напълно автоматизиран процес, който ви дава пълно спокойствие, когато става въпрос за предоставяне на информация за безопасност.

Надеждност

PubliChem е подкрепен от мощен проследяващ инструмент, който ще ви даде възможност за преглед на дистрибуцията и гарантиране на безопасното разпространение на всички поискани документи.

Комуникация

PubliChem също работи и като средство за комуникация по веригата на доставки, което позволява на вашите клиенти да изискват документи и да изпращат коментари за по-голяма прозрачност.

Интеграция

PubliChem се интегрира с вашата ERP система и инструмент за авторство на ИЛБ за автоматично извличане на поръчките, информацията за контактите и всички съответни документи.

Основни функции на PubliChem

Разпространение на документи
Архивиране на документи
Проследяване на разпространението
Управление на документи
Документи при поискване
Комуникация нагоре и надолу по веригата

Разпространение на ИЛБ с PubliChem

Платформата разпространява Вашите информационни листове за безопасност и документи за безопасност до клиентите Ви чрез напълно автоматизиран процес

Свързване

Свържете PubliChem с Вашия софтуер за създаване на ИЛБ и динамично импортирайте всички Ваши съществуващи данни.

Синхронизация

Синхронизирайте PubliChem с Вашата ERP система и осигурете безпроблемно разпространение на ИЛБ на база поръчките и актуализациите.

Изпращане

Изпращайте документите според региона и езика на Вашите клиенти и се уверете, че са изтеглили файла с нашите функции за проследяване и отчитане.

Управление на ИЛБ с PubliChem

PubliChem работи като онлайн зона засъхранение на всички Ваши документи. Помага Ви да съхранявате архивираните си документии да управлявате версиите на всичките Ви информационни листове за безопасност.

✓ Приложете разширени филтри и извлечетенеобходимата информация с по-голяма точност.


✓ Намерете обратно всеки необходим документ повсяко време само за няколко секунди.


✓ Управлявайте всички свои актуализации и създавайтенови версии.

✓ Организирайте вашите версии на ИЛБ и се уверете, че документите ви са винаги актуализирани.


PubliChem повишава производителността, подобрява ефективността във времето и преди всичко дава възможност за спазване както за безопасността, така и на съответствието.
Търсене